Go to main content

Employees

Here you will find an overview of employees at IMR

Alphafilter

A

Inger Aakre

Sjømat og ernæring
55238500

Ove Misje Aakre

Fartøyinstrument
41470169

Anne Margrethe Aase

Prøvemottak og fartøylaboratorier
93609851

Asbjørn Aasen

F/F Prinsesse Ingrid Alexandra
92037617

Tommy Aasen

F/F Johan Hjort
55238500

Bashir Abdulkader

Næringsstoff laboratorium
96684902

Anne-Catrin Adam

Fôr og ernæring
48341656

Torfinn Aga

Stasjon Matre
41505052

Julie Marie Aga

Smittespredning og sykdom
55238500

Ole Thomas Albert

Dyphavsarter og bruskfisk
99626002

Jon Albretsen

Oseanografi og klima
91304222

Jon Albretsen

Oseanografi og klima
91304222

Børge Alfstad

Infrastruktur Bergen
93201295

Aasim Ali

Fremmed- og smittestoff
99866245

Maud Alix

Reproduksjon og utviklingsbiologi
97090489

Brage Alvik

F/F G.O. Sars
55238500

Eva Andersson

Reproduksjon og utviklingsbiologi
92090514

Øyvind Angelskår

Norsk marint datasenter
97956918

Aleena Antony

Fôr og ernæring
55238500

Pedro Araujo

Fôr og ernæring
47645029

Per Arneberg

Økosystemprosesser
93247562

Aleksander Arnø

Fôr og ernæring
55238500

Sofie Arstein

Oseanografi og klima
55238500

Trond Asheim

Stasjon Matre
55238500

Lars Asplin

Oseanografi og klima
99404871

Karen Assmann

Oseanografi og klima
45390257

Anette Aune

Populasjonsgenetikk
55238500

Camilla Aune

Populasjonsgenetikk
55238500

Magnus Aune

Dyphavsarter og bruskfisk
55238500

Fernando Ayllon

Populasjonsgenetikk
97619648

Atabak Mahjour Azad

Sjømat og ernæring
95777253